REKRUTACJA 2023/2024 TRWA!

    SPRAWDŹ     X
  

Dr hab. inż. Zbigniew Mańko

 

Wieloletni praktyk oraz wykładowca akademicki, pracownik naukowo-dydaktyczny Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Przyrodniczego oraz Politechniki Wrocławskiej, specjalizujący się w zagadnieniach z budownictwa dróg i mostów. Wykładowca na uniwersytetach amerykańskich: Washington State University w Pullman oraz Florida International University w Miami. Współwłaściciel firmy naukowo-badawczej oraz wdrożeniowo-innowacyjnej MOSTAR, gdzie pełni funkcję Dyrektora Generalnego. Dyrektor Instytutu Inżynierii Środowiska oraz Budownictwa na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji UP. Autor ponad 550 prac naukowych oraz 7 książek wydanych zarówno w Polsce, jak i zagranicą.

 

Dr hab. inż. Andrzej Surowiecki

 

Pomysłodawca uruchomienia studiów inżynierskich na kierunku Budownictwo w Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu. Profesor nadzwyczajny w Wyższej Szkole Oficerskiej we Wrocławiu. Jego zainteresowania naukowe i badawcze obejmują inżynierię lądową, w szczególności: projektowanie, modernizację, utrzymanie infrastruktury transportu samochodowego, szynowego i lotniczego. Wykładowca w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki. Odznaczony Złotą Odznaką Politechniki Wrocławskiej i Srebrnym Krzyżem Zasługi.

 

Dr inż. Artur Duchaczek

 

Absolwent Wydziału Inżynierii Wojskowej Wyższej Szkoły Oficerskiej we Wrocławiu i Wydziału Inżynierii, Chemii i Fizyki Technicznej Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. W Instytucie Inżynierii Lądowej Politechniki Wrocławskiej uzyskał tytuł doktora nauk technicznych w dziedzinie budownictwa. Pracownik naukowo-dydaktyczny Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych oraz Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu. Interesuje się problematyką związaną z szeroko rozumianą inżynierią wojskową, optymalizacją i oceną ryzyka przedsięwzięć budowlanych, a także wytrzymałością zmęczeniową konstrukcji stalowych, w tym propagacją pęknięć zmęczeniowych w mostach stalowych. Autor i współautor ponad 50 publikacji naukowych.

 

Dr Marek Foriasz

 

Wieloletni pracownik administracji samorządowej w zakresie zarządzania nieruchomościami i obrotu nieruchomościami, inicjator i współzałożyciel Towarzystw Budownictwa Społecznego we Wrocławiu, członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej ds. uprawnień i licencji zawodowych, współwłaściciel i zarządzający firmą obsługi rynku nieruchomości. Wieloletni wykładowca w zakresie gospodarki nieruchomościami, zarządzania nieruchomościami i pośrednictwa w obrocie nieruchomościami w MWSLiT we Wrocławiu, Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Autor licznych artykułów w zakresie zarządzania nieruchomościami.

 

Prof. dr hab. inż. Kazimierz Towpik

 

Profesor nauk technicznych. Obecnie profesor nadzwyczajny oraz Kierownik Zakładu Infrastruktury Transportu Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej. Jest autorem ponad 70 publikacji, 5 książek i skryptów. Posiada bogate doświadczenia badawcze w zakresie diagnostyki i utrzymania nawierzchni kolejowej, toru bezstykowego i rozjazdów, oceny niejednorodności konstrukcyjnej toru i naprężeń własnych w stalowych elementach nawierzchni. Wieloletni członek kilku Komitetów Ekspertów Europejskiego Instytutu Badań Kolejowych w Holandii (Utrecht). Członek Sekcji Inżynierii Komunikacyjnej PAN - przez kilka kadencji do chwili obecnej. Posiada wieloletnie doświadczenie akademickie w prowadzeniu dydaktyki. Utytuowany wieloma wyróżnieniami i dyplomami Ministra Komunikacji oraz nagrodą zespołową za współautorstwo podręcznika akademickiego.

 

Prof. dr hab. inż. Tomasz Nowakowski

 

Profesor zwyczajny nauk technicznych. Specjalista w zakresie zagadnień eksploatacji, niezawodności, bezpieczeństwa obiektów (głównie pojazdów i maszyn roboczych) oraz systemów technicznych, systemów transportowych i systemów procesów logistycznych. Opiekun merytoryczny programu studiów inżynierskich na kierunku Logistyka. Kierownik Zakładu Transportu w MWSLiT. Promotor prac doktorskich z zakresu niezawodności i logistyki. Kierownik wielu projektów badawczych na Politechnice Wrocławskiej.

Nasi Partnerzy

 • ups
 • kghm
 • DB Shenker
 • crusar
 • bosh
 • benziger
 • ccc
 • alfa-dach
 • amazon
 • ch_robinson
 • dhl
 • fracht
 • kuehne+nagel
 • leoni
 • mauffrey
 • pkp_cargo
 • poczta_polska
 • ritex
 • rohlig_suus
 • skanska
 • AUTOMATE
 • nestle
 • snarto
 • alka
 • cargo
 • colian
 • dam
 • dta
 • electrolux
 • fleet
 • geodis
 • gs1
 • hellman
 • incora
 • junghenrich
 • kubala
 • lisek
 • lkw
 • michalczewski
 • NEONET
 • pol-alba
 • polbus
 • polska unia transportu
 • priority
 • raben
 • rawplug
 • rhenus
 • skrzypczyk
 • sprintlogo
 • transEdu_logo

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19B,   51-168 Wrocław
 tel: (71) 324-68-42   email: uczelnia@msl.com.plRODO  

facebook     youtube     skype     skype