loga ue

 

Projekt „Rozwój oferty Biura Karier dla wzrostu konkurencyjności studentów MWSLiT na rynku pracy”

 

 

OKRES REALIZACJI PROJEKTU


styczeń 2018 - grudzień 2019

 

CEL PROJEKTU

 

Celem projektu jest podniesienie kompetencji, studentek i studentów MWSLiT, niezbędnych w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy poprzez poszerzenie zakresu działań i podniesienie jakości funkcjonowania Biura Karier i Promocji Zawodowej Studentów i Absolwentów naszej Uczelni.

 

DLA KOGO?

 

Projekt kierowany jest do studentek i studentów MWSLiT we Wrocławiu, wszystkich kierunków i trybów studiów. Wymogiem uczestnictwa jest ukończenie 20 lat.

 

OFERTA WSPARCIA

 

 • profesjonalne diagnozowanie kompetencji
 • indywidualne poradnictwo zawodowe
 • pomoc w opracowaniu CV i przygotowanie do rozmów o pracę
 • udział w targach pracy
 • wsparcie przy planowaniu założenia własnej firmy
 • udział w grach ekonomicznych
 • udział w sesjach assessment center
 • wsparcie psychologiczne

 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW

 

 • profesjonalne przygotowanie do wejścia na rynek pracy
 • zapoznanie się z oczekiwaniami pracodawców
 • rozwój umiejętności przedsiębiorczych

 

Udział w projekcie jest bezpłatny!

 

Szczegółowy regulamin, formularz zgłoszeniowy oraz informacje o projekcie dostępne są na STRONIE PROJEKTU

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19B,   51-168 Wrocław
 tel: (71) 324-68-42   email: uczelnia@msl.com.plRODO  

facebook     youtube     skype     skype