23 – 26 października 2022 r. odbędzie się Międzynarodowa Konferencja, organizowana przez The Chartered Institute of Logistics and Transport (CILT), która jest największym międzynarodowym wydarzeniem, umożliwiającym spotkanie profesjonalistów pracujących w łańcuchu dostaw, transporcie i sektorze logistycznym.

 

Tematem konferencji będą operacje logistyczne w Australii, niszowy oraz bardzo innowacyjny transport pasażerski, a ponadto magazynowanie, dystrybucja oraz producenci, którzy wspierają te kluczowe sektory.

 

Prelegenci przedstawią case study, zaprezentują punkt widzenia operacyjny, produkcyjny oraz uwzgledniający zrównoważone podejście w tym bardzo rozbudowanym programie.

  

Uczestnicy, będą mieli możliwość spotkania i porozmawiania z młodymi australijskimi przedsiębiorcami odnoszącymi sukcesy w sektorze transportowym, a także z kobietami pracującymi w tej branży, które odniosły sukcesy zarówno w kraju, jak i na arenie międzynarodowej.

 

Prelegenci przedstawią swoje spostrzeżenia dotyczące najnowszych innowacji i trendów, skierowanych na teraźniejsze i przyszłe wyzwania w łańcuchu dostaw, logistyce i transporcie.

 

Jednym z prelegentów będzie dr Marcin Pawęska – Rektor Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu oraz prezes CILT (UK) Polska, który przedstawi oczekiwania środowisk biznesowych wobec edukacji w obszarze zarządzania łańcuchem dostaw.

 

Więcej szczegółów na temat konferencji oraz rejestracja uczestników znajduje się na stronie wydarzenia:
https://regodirect.com.au/cilta2022/agenda

 

 

Warto wiedzieć
Rekomendują nas
Studia Dualne

Studia dualne mają na celu zapewnienie studentom możliwości zarówno studiowania, jak i zdobywania doświadczenia w praktyce. Program studiów dualnych zakłada, że student odbywa praktykę lub staż przez dwa dni w tygodniu, a za swoją pracę otrzyma wynagrodzenie, nie niższe niż wysokość czesnego. Podjęcie pracy zawodowej zgodnej z wybraną specjalnością jest możliwe już na II roku studiów. W trybie dualnym można studiować logistykę (studia licencjackie i studia inżynierskie) oraz transport (studia licencjackie).

 

Misją MWSLiT we Wrocławiu  jest kształcenie wysoko ocenionych przez przedsiębiorców specjalistów z logistyki (studia licencjackie, studia inżynierskie, studia magisterskie – 3 semestry), transportu (studia licencjackie), budownictwa (studia inżynierskie) i dziedzin pokrewnych, z uwzględnieniem najnowszych trendów rynkowych, z zachowaniem wysokich norm jakościowych oraz międzynarodowych standardów kształcenia.

Aktualności

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19B,   51-168 Wrocław
 tel: (71) 324-68-42   email: uczelnia@msl.com.plRODO  

facebook     youtube     skype     skype