Specjalność: Menedżer transportu

log menadzer transportu

Opis specjalności

zadaj pytanie

Szacuje się, że nawet 25% kosztów logistycznych w przedsiębiorstwie generowanych jest przez transport zewnętrzny, dlatego właśnie zarządzanie transportem powinno się znajdować w centrum uwagi kadry zarządzającej przedsiębiorstwem. Optymalizacja kosztów transportu niewątpliwie wpływa na maksymalizację zysku, co jest głównym celem działalności współczesnych firm. Dlatego uzasadnione wydaje się kształcenie kadry menedżerskiej, rozumiejącej aspekty transportowe na wszystkich poziomach - od strategicznego poprzez taktyczny aż po operacyjny. W ramach specjalności "Menedżer transportu" studenci zdobywają wiedzę z zakresu zarządzania siecią transportową, a także zdolność ekonomicznej oceny procesów transportowych. Dodatkowo, ze względu na postępującą globalizację, problematyka specjalności poszerzona jest o zagadnienia funkcjonowania europejskiego systemu sterowania ruchem pojazdów.
 

Sylwetka absolwenta

Absolwenci studiów magisterskich są przygotowani do pracy w:

 • krajowych i międzynarodowych firmach dystrybucyjnych,   
 • krajowych i międzynarodowych firmach transportowych,   
 • krajowych i międzynarodowych firmach produkcyjnych, handlowych i usługowych,   
 • firmach związanych z planowaniem,
 • organizowaniem i kontrolowaniem procesów transportu,   
 • centrach logistycznych i dystrybucyjnych,   
 • u operatorów logistycznych.
specjalistyczne

 

Program studiów

Kierunek: LOGISTYKA
SDS - studia drugiego stopnia
Specjalność: Menedżer transportu

pobierz

 

SEMESTR I

SEMESTR I
l.p. PRZEDMIOT Forma
zaliczenia
1. Przedsiębiorczość innowacyjna E
2. Wspólnotowe prawo gospodarcze E
3. Język obcy w logistyce E
4. Technologie magazynowania i transportu wewnętrznego E
5. Zarządzanie strategiczne E
6. Informatyka w logistyce E
7. Technologie transportowe E
8. Planowanie logistyczne E
9. Badania operacyjne E

SEMESTR II

SEMESTR II
l.p. PRZEDMIOT Forma
zaliczenia
1. Proseminarium Zo
2. Zarządzanie kryzysowe E
3. Projektowanie procesów i systemów logistycznych E
4. Rachunek kosztów działań logistycznych E
5. Zarządzanie logistyczne E
6. Ubezpieczenia w logistyce E
7. Zarządzanie transportem multimodalnym E
8. Rozwiązania IT w transporcie E
9. Analiza procesów transportowych E

 

SEMESTR III

SEMESTR III
l.p. PRZEDMIOT Forma
zaliczenia
1. Seminarium dyplomowe i praca dyplomowa Zo
2. Zarządzanie projektem logistycznym E
3. Controlling w logistyce E
4. Infrastruktura transportu kolejowego E
5. Marketing usług logistycznych E
6. Logistyka międzynarodowa E
7. Doskonalenie systemów transportowych E
8. Optymalizacja kosztów transportu E

 

Szkolenia z CKZ i ADR

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu została wpisana do wykazu ośrodków szkolących, przygotowujących do egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych.


Studenci studiów magisterskich mają możliwość skorzystania z dodatkowej, bogatej oferty szkoleniowej, opartej na najlepszych praktykach i metodach. Szkolenia organizowane przez Uczelnię to wysokiej jakości forma dokształcania, która pozwoli zdobyć dodatkowe kompetencje i zrozumieć rzeczywiste aspekty omawianych zagadnień.

 

W ramach specjalności Menedżer transportu gwarantujemy:

 • przygotowanie w toku nauki doszkolenia z CKZ czyli Kursu przygotowującego do egzaminu na Certyfikat Kompetencji Zawodowych w Transporcie Drogowym
  Cel szkolenia: Certyfikat Kompetencji Zawodowych przewoźników drogowych jest niezbędnym dokumentem potwierdzającym posiadanie przez przedsiębiorcę kwalifikacji potrzebnych do podjęcia i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego. Certyfikat kompetencji zawodowych w międzynarodowym transporcie drogowym rzeczy obowiązuje również w krajowym transporcie. Celem zajęć jest przygotowanie słuchaczy do egzaminu państwowego, a tym samym przedstawienie zagadnień z zakresu: prawa cywilnego, prawa handlowego, prawa finansowego, prawa pracy, organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem transportowym, bezpieczeństwa ruchu drogowego, czego skutkiem będzie dopuszczenie do zawodu przewoźnika.
 • uzupełniające zajęcia (poza tymi, które są w toku nauki) do szkolenia z ADR- Kursu przygotowującego dla Spedytorów i Logistyków nadające uprawnienia Doradcy ADR
  Cel szkolenia: głównym celem szkolenia jest zapoznanie spedytorów i logistyków z zagrożeniami występującymi podczas przewozu towarów niebezpiecznych, z działaniami zapobiegawczymi oraz z czynnościami, które należy podjąć po wypadku, aby zachować własne bezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo innych osób i środowiska.

 

Nasi Partnerzy

 • ups
 • kghm
 • DB Shenker
 • crusar
 • bosh
 • benziger
 • ccc
 • alfa-dach
 • amazon
 • ch_robinson
 • dhl
 • fracht
 • kuehne+nagel
 • leoni
 • mauffrey
 • pkp_cargo
 • poczta_polska
 • ritex
 • rohlig_suus
 • skanska
 • AUTOMATE
 • nestle
 • onyx
 • alka
 • cargo
 • colian
 • dam
 • dta
 • electrolux
 • fleet
 • geodis
 • gs1
 • hellman
 • incora
 • junghenrich
 • kubala
 • lisek
 • lkw
 • michalczewski
 • NEONET
 • pol-alba
 • polbus
 • polska unia transportu
 • priority
 • raben
 • rawplug
 • rhenus
 • skrzypczyk
 • sprintlogo
 • transEdu_logo