Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu jest postrzegana w kraju i zagranicą jako wiodąca uczelnia logistyczna z wieloletnią tradycją. 

W wyniku ewaluacji działalności naukowej, Uczelni została przyznana przez MEiN,  Kategoria Naukowa B+, która upoważnia do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego w procedurze eksternistycznej oraz tworzenia nowych kierunków studiów w dyscyplinie Nauki o zarządzaniu i jakości.

 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom podnoszenia kwalifikacji naukowych,  MWSLiT oferuje możliwość otwierania przewodów doktorskich. Rada Dyscypliny Naukowej zapewni przejrzyste procedury postępowania w procesie ubiegania się o stopnie naukowe.

 

Aby przygotować się do podjęcia działalności badawczej i przygotowania rozpraw doktorskich, zapraszamy na czterosemestralne, niestacjonarne Seminarium doktoranckie, podczas którego uczestnicy będą studiować Metodologię prowadzenia badań naukowych oraz Teorię i praktykę zarządzania i jakości, w wybranej specjalności Menadżer logistyki lub Menadżer transportu.

 

Zdane egzaminy z wymienionych wyżej przedmiotów będą honorowane w procedurze postępowania doktorskiego.

 

Seminarium przeznaczone jest dla kandydatów starających się uzyskać stopień naukowy doktora, którzy posiadają wykształcenie drugiego stopnia oraz  studentów realizujących studia na drugim stopniu kształcenia.

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie:

https://www.mwsl.eu/badania-i-rozwoj/stopnie-naukowe

 

Serdecznie zapraszamy!

 

 

zajawka

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19B,   51-168 Wrocław
 tel: (71) 324-68-42   email: uczelnia@msl.com.plRODO  

facebook     youtube     skype     skype