DOŁĄCZ DO GRONA SPECJALISTÓW

    SPRAWDŹ    
  

W dniu 15 czerwca 2016 roku w Wyższej Szkole Logistyki w Prerovie odbyło się spotkanie inicjujące merytoryczne prace nad realizacją projektu Visegrad University Studies Grants/V4EaP No. 61500069. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele wszystkich Uczelni Partnerskich:

Przedstawiciele Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu: mgr inż. Janusz Pawęska, mgr inż. Anna Sałamacha), mgr Patrycja Omachel – Półchłopek
Przedstawiciele Wyższej Szkoły Logistyki w Przerowie: dr Ivan Barančík, doc. inż. Ivan Hlavoň, dr inż. Libor Kavka
Przedstawiciele Uniwersytetu w Žilinie: prof. dr hab. inż. Miroslav Seidl, prof. dr hab. inż. Ladislav Simak, prof. inż. Tomas Lovecek
Celem spotkania było omówienie aspektów organizacyjno - merytorycznych kursu realizowanego w ramach projektu. Podczas spotkania ustalono:
   

  • merytoryczny podział zagadnień
  • plan prac nad organizacją kursu
  • ramy czasowe przygotowywania materiałów dydaktycznych
  • szczegółowe zagadnienia formalne  
  • harmonogram prac zmierzających do wydania monografii.

 

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19B          51-168 Wrocław
 tel: (71) 324-68-42           faks: (71) 325-15-61
uczelnia@msl.com.pl

facebook     youtube     skype