Rozpoczęła się rekrutacja na studia i praktyki w ramach projektu Erasmus+ na semestr letni 2017/2018. Chętnych na wyjazd zapraszamy do składania podań aplikacyjnych do Działu Współpracy z Zagranicą (pokój 117) osobiście w nieprzekraczalnym terminie do 5. października. Przypominamy, że aby wziąć udział w rekrutacji, należy być studentem co najmniej 2. roku.


Oferujemy wyjazdy na studia do krajów programu, czyli: Francji, Niemiec, Holandii, Portugalii, Czech, Węgier, Bułgarii, Słowacji, Turcji oraz na Litwę. Istnieje także możliwość wyjazdu do krajów partnerskich: Izraela, Maroka, Kosowa oraz Serbii.


Kandydaci są zobowiązani dostarczyć do Działu Współpracy z Zagranicą:

  • wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy (do pobrania w zakładce Współpraca Międzynarodowa > Erasmus+ > Rekrutacja)
  • zaświadczenie o średniej ocen z dziekanatu (w przypadku studentów 1. stopnia wymagane jest zaświadczenie o średniej ocen z poprzednich dwóch semestrów studiów, w przypadku studentów 2. stopnia – z jednego)
  • list motywacyjny w języku angielskim
  • CV zgodne ze wzorem Europass (do sporządzenia na stronie: https://europass.cedefop.europa.eu/pl/documents/curriculum-vitae )
  • zdjęcie paszportowe podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem
  • *dodatkowe zaświadczenia o aktywnym udziale studenta w życiu uczelni (np. zaświadczenie o członkostwie w Studenckim Kole Naukowym), dokumenty poświadczające pozauczelnianą aktywność studenta związaną z jego/jej kierunkiem studiów (np. zaświadczenie o odbyciu szkolenia, list polecający pracodawcy)


UWAGA! Wszyscy kandydaci, niezależnie od posiadanych certyfikatów językowych, są zobowiązani podejść do rozmowy kwalifikacyjnej w języku angielskim!


Szczegóły rekrutacji udzielane są w Dziale Współpracy z Zagranicą.


Powodzenia! 

zajawka_m

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19B          51-168 Wrocław
 tel: (71) 324-68-42           faks: (71) 325-15-61
uczelnia@msl.com.pl

facebook     youtube     skype