logo Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu - Studia niestacjonarne

CILT Wiarygodna szkoła

pocztaE-learningMoodlogWirtualny dziekanat

Najlepsza uczelnia logistyczna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 lat tradycji, prestiżu renoma na rynku edukacyjnym w Polsce, dobra opinia pracodawców największych firm transportowych i logistycznych;

Absolwenci po ukończeniu studiów otrzymują dwa dyplomy: polski oraz francuski;

Jedyna uczelnia w Europie Środkowo-Wschodniej akredytowana przez
CILT (UK);

Wyróżnienie MWSLiT we Wrocławiu w raporcie międzynarodowej organizacji OECD jako uczelni ukierunkowanej na biznes
i przemysł, kształcącej wysoko wyspecjalizowaną kadrę;

Najlepsza w Polsce specjalistyczna uczelnia logistyczna według rankingu Perspektyw 2016;

Jedyna uczelnia na Dolnym Śląsku wyróżniona certyfikatem Dobra Uczelnia – Dobra Praca;

Laureat certyfikatu „Wiarygodna Szkoła” nieprzerwanie od 2005 roku;

Laureat certyfikatu „Uczelnia Liderów” nieprzerwanie od 2011 roku;

Uczelnia uhonorowana Nagrodą Premiera Francji
w roku 2003 za najlepszy
w wymiarze europejskim projekt edukacyjny;

Wymiany i staże w ramach Programu Erasmus+ (uczelnie partnerskie
z całego świata);

Współpraca międzynarodowa
z uczelniami
z: Francji, Czech, Słowacji, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Ukrainy, Bułgarii, Argentyny, Maroka, Turcji i Chin;

Kadra składająca się
z wybitnych specjalistów
z kraju i zagranicy;

Praktyki we francuskich, niemieckich oraz polskich centrach logistycznych
i firmach transportowych;

Uczelnia posiadająca najnowocześniejsze, w pełni wyposażone laboratoria budowlane oraz logistyczne dla studentów, w tym innowacyjne technologie RFID;

Niezmienne czesne od 17 lat.

laboratorium logistyczne dla studentów, w tym innowacyjne technologie RFID


Są to laboratoria dydaktyczne w ramach których realizowane są zajęcia zarówno na studiach stacjonarnych jak i niestacjonarnych.

Laboratoria inżynierii logistycznej swoim zakresem obejmują zajęcia z automatycznej identyfikacji, automatyki, technologii magazynowych. Program tych zajęć przewiduje przeprowadzanie doświadczeń mających na celu praktyczne zapoznanie się ze sprzętem i technologiami stosowanymi w przemyśle. Zajęcia prowadzone są na stanowiskach doświadczalnych w grupach dwuosobowych.

Laboratoria podstawowych problemów techniki tworzone są głównie z myślą o studiach inżynierskich. Tematycznie obejmują przedmioty takie jak fizyka, elektronika, elektrotechnika. Dzięki rozszerzeniu programu o zajęcia praktyczne na stanowiskach doświadczalnych studenci mają możliwość w sposób bardziej indywidualny zapoznać się z zagadnieniami technicznymi spotykanymi na uczonym kierunku studiów, zaś praca w grupach trzyosobowych ułatwia opanowanie trudniejszych zagadnień teoretycznych z nimi związanych oraz wykształca umiejętność rozwiązywania problemów w grupie.

Laboratoria technologii komputerowych stanowią tak jak na każdej innej uczelni podstawę dla opanowania warsztatu pracy w dzisiejszej rzeczywistości. Dysponując 7 salami komputerowymi, na indywidualnych jednoosobowych stanowiskach można poznać obecnie używane oprogramowanie związane z prowadzeniem działalności logistycznej i transportowej jak i nabyć umiejętności modelowania i rozwiązywania problemów, które spotkać można w działalności zawodowej. Dla tych celów laboratoria te wyposażono zarówno w systemy klasy ERP czy WMS jak i specjalistyczne oprogramowanie do modelowania i symulacji.

Mając na uwadze jak najlepsze przygotowanie do wykonywania pracy  w przedsiębiorstwach transportowych i logistycznych stanowiska laboratoryjne tworzone są tak by skupiać się na konkretnych zagadnieniach spotykanych w praktyce, wyjaśniając ich techniczny i teoretyczny mechanizm działania. Jako przykład niech posłużą stanowiska związane z badaniem własności technologii kodów kreskowych. Studenci w ramach tych stanowisk poznają nie tylko zalety i wady poszczególnych symbolik lecz również sami sprawdzają z jakimi problemami spotyka się przy ich implementacji aby ich uniknąć lub zapobiegać niekorzystnym konsekwencjom ich stosowania w konkretnym przypadku.

DSCF0042 DSCF0044 DSCF0046 DSCF0048

Rekrutacja

 

Zadaj pytanie

 

Pracodawcy Absolwenci Studenci

 

 

© 2015 - Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu - tel. 71 324 68 42

mapa serwisu

Przejdź na górę strony