DOŁĄCZ DO GRONA SPECJALISTÓW

    SPRAWDŹ    
  

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu zrealizowała projekt „Kwalifikacyjne kursy zawodowe dla obszaru administracyjno – usługowego”, realizowany w ramach działania 2.14 PO WER współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu opracowano 35 modelowych programów kształcenia dla 35 kwalifikacji z obszaru administracyjno – usługowego dla dorosłych, dzięki czemu studenci MWSLiT we Wrocławiu mają możliwość wzięcia udziału w kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

 

Zachęcamy do zapoznania się z programami kursów:

https://www.ore.edu.pl/2018/10/modelowe-programy-nauczania-dla-kkz/

 

 

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19B          51-168 Wrocław
 tel: (71) 324-68-42           faks: (71) 325-15-61
uczelnia@msl.com.pl

facebook     youtube     skype