INFORMACJE O PROJEKCIE

Projekt pn. „Dualne studia logistyczne w MWSLiT we Wrocławiu”, to wysokiej jakości nowatorskie studia dla studentów Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i transportu we Wrocławiu. Program studiów obejmuje niezbędny zakres wiedzy teoretycznej zdobywanej w trakcie wykładów, ćwiczeń i laboratoriów/warsztatów w Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu, przeplatających się z okresami pracy na różnych stanowiskach w przedsiębiorstwie, w którym student realizować będzie praktyczną część programu. Program nauczania zostanie opracowany z uwzględnieniem potrzeb przedstawicieli otoczenia społeczno-gospodarczego. Dzięki programowi kształcenia spełniającemu wymogi określone w ramach prowadzenia studiów dualnych, uczelnia będzie mogła zaproponować studentom kierunek, który efektywnie połączy edukację z pracą poprzez realizację specjalnego programu kształcenia przemiennego, zapewniający równoczesny udział w zajęciach dydaktycznych na uczelni i praktycznych w przedsiębiorstwie.

 

Celem projektu jest podniesienie kompetencji odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa u min. 24 absolwentów/ek MWSLiT we Wrocławiu w latach 2019-2022 poprzez realizację studiów dualnych na kierunku Logistyka o profilu praktycznym w trybie stacjonarnym -studia licencjackie. Cel będzie realizowany poprzez opracowanie oraz wdrożenie nowego programu studiów dualnych na studiach licencjackich dla 14 studentek oraz 16 studentów od roku akademickiego 2019/2020. Projekt przyczynia się do realizacji priorytetu 10ii: poprawa jakości, skuteczności i dostępności szkolnictwa wyższego oraz kształcenia na poz. równoważnym w celu zwiększenia udziału i poziomu osiągnięć, zwłaszcza w przypadku grup w niekorzystnej sytuacji.

 

Projekt realizowany będzie od stycznia 2019r. do lipca 2022r.

Wartość projektu wynosi 1 575 054,48 zł. Dofinansowanie projektu z UE stanowi 97%.

 

 

Projekt współfinansowany przez Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19B,   51-168 Wrocław
 tel: (71) 324-68-42   email: uczelnia@msl.com.plRODO  

facebook     youtube     skype     skype