belka fe wer + rp + ue efs

INFORMACJE O PROJEKCIE

Projekt pn. „Opracowywanie rozwiązań w zakresie współpracy uczelni ze szkołami zawodowymi w branży transportu wodnego dla zawodu technik żeglugi śródlądowej” ma na celu wypracowanie trwałego i uniwersalnego modelu współpracy między szkołami kształcącymi w zawodzie technik żeglugi śródlądowej a uczelniami i pracodawcami.

 

W jego ramach przewiduje się przygotowanie:

 

a) przykładowego programu nauczania dla danego zawodu,

b) przykładowej organizacji zajęć dla uczniów z wykorzystaniem bazy dydaktycznej szkoły zawodowej i wyższej,

c) propozycji działań mających na celu zapoznawanie uczniów i nauczycieli kształcenia zawodowego z nowymi technikami/technologiami stosowanymi w branży,

d) przykładowej formy doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego.

 

Wypracowany model zostanie poddany pilotażowi, poprzez wdrożenie przykładowych rozwiązań w szkole. W tym celu zostanie utworzenia klasa patronacka. Na podstawie pilotażu, po jego ewaluacji, zostaną wprowadzone ewentualne korekty i uzupełnienia.

 

Dodatkowo zostanie zorganizowane seminarium, podczas którego zostanie przedstawione wypracowane modelowe rozwiązanie w zakresie współpracy szkół zawodowych z wyższymi.

 

Zrealizowanie projektu pozwoli na lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami.

 

 

Partnerzy projektu:

 

Stocznia Koźle sp. z o.o.

 

Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski jako organ prowadzący dla Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej im. Bohaterów Westerplatte

 

 

Projekt będzie realizowany w okresie od: 2020-11-02 do: 2023-05-31

 

Wartość projektu wynosi 464 695,25 zł a jego dofinansowanie stanowi 100%.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19B,   51-168 Wrocław
 tel: (71) 324-68-42   email: uczelnia@msl.com.plRODO  

facebook     youtube     skype     skype