belka fe wer + rp + ds + ue efs

INFORMACJE O PROJEKCIE

 

Projekt pn. „Wsparcie kształcenia zawodowego poprzez rozwój Technikum Akademickiego 2” jest kontynuacją wcześniej realizowanego projektu o tym samym tytule. Zakłada wsparcie uczniów i nauczycieli poprzez poprawę efektywności kształcenia zawodowego, zwiększenie kompetencji zawodowych związanych z branżą TSL oraz IT, nabycie doświadczenia zawodowego.

 

Formy wsparcia zaplanowane w projekcie:

 

  • indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe z udziałem pracodawców, warsztaty poszukiwania pracy,
  • szkolenia branżowe dla nauczycieli,
  • wizyty studyjne,
  • szkolenia w zakresie dodatkowych uprawnień i zajęcia specjalistyczne,
  • staże zawodowe realizowane we współpracy z Partnerem społecznym - Polską Unią Transportu,
  • doposażenie pracowni językowej.

 

Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów i uczennic Technikum Akademickiego we Wrocławiu, kształcących się w zawodach technik logistyk i technik informatyk oraz zwiększenie aktywności zawodowej uczniów poprzez działania zmierzające do uzupełnienia i wzbogacenia oferty edukacyjnej (staże, warsztaty/symulacje odzwierciedlające naturalne środowisko pracy) oraz uzyskanie uprawnień aktualnie pożądanych na rynku pracy.

 

Projekt realizowany będzie od września 2020 roku czerwca 2022 roku.
Wartość projektu wynosi 821 362,50 zł. Dofinansowanie projektu z UE stanowi 85%.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19B,   51-168 Wrocław
 tel: (71) 324-68-42   email: uczelnia@msl.com.plRODO  

facebook     youtube     skype     skype