belka fe wer + rp + ue efs

INFORMACJE O PROJEKCIE

Projekt pn. „Opracowanie rozwiązań w zakresie współpracy uczelni ze szkołami zawodowymi w branży transportu kolejowego dla zawodów: technik transportu kolejowego i technik budownictwa kolejowego” ma na celu wypracowanie trwałego i uniwersalnego modelu współpracy między szkołami branżowymi a wyższymi i pracodawcami.

 

Projekt przewiduje wypracowanie:

 

a) przykładowego programu nauczania dla danego zawodu,

b) przykładowej organizacji zajęć dla uczniów z wykorzystaniem bazy dydaktycznej szkoły zawodowej i wyższej,

c) propozycji działań mających na celu zapoznawanie uczniów i nauczycieli kształcenia zawodowego z nowymi technikami/technologiami stosowanymi w branży,

d) przykładowej formy doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego.

 

Wypracowane modele zostaną poddane pilotażom, poprzez wdrożenie przykładowych rozwiązań w szkole. W tym celu utworzona zostanie klasa patronacka. Na podstawie pilotaży, po ich ewaluacji, zostaną wprowadzone ew. korekty i uzupełnienia.

 

Projekt przewiduje również zaprezentowanie wypracowanych modeli podczas seminarium szkołom, aby mogły wprowadzić, wypracowane rozwiązania w swoich placówkach. Pozwoli to na trwałą, systemową współpracę szkół zawodowych z wyższymi oraz lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości.

 

 

Partnerzy:

 

Starostwo Powiatowe w Świdnicy jako organ prowadzący dla Zespołu Szkół im. Jędrzeja Śniadeckiego w Żarowie

 

Miasto Legnica jako organ prowadzący dla Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Henryka Pobożnego

 

PKP Cargo Service sp. z o.o.

 

Ludmiła Łogiewa-Fierla Instytut Edukacji jako organ prowadzący dla Niepublicznego Technikum Kolejowe w Tychach im. Kpt. Jana Rybczyńskiego i załogi pociągu Groźny

 

Termin realizacji projektu od: 2020-11-02 do: 2023-05-31

 

Wartość projektu wynosi  802 909,25 zł a jego dofinansowanie stanowi 100%.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

Modelowy program współpracy - Technik Budownictwa Kolejowego

 

Modelowy program współpracy - Technik Transportu Kolejowego

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19B,   51-168 Wrocław
 tel: (71) 324-68-42   email: uczelnia@msl.com.plRODO  

facebook     youtube     skype     skype