INFORMACJE O PROJEKCIE

Projekt uzyskał dofinansowanie w konkursie na Zintegrowane programy rozwoju uczelni.

 

Celem projektu pn. ”Zintegrowany program rozwoju uczelni gwarancją sukcesu studentów” (POWR.03.05.00-00-Z225/18) jest wzmocnienie potencjału dydaktycznego Uczelni poprzez wdrożenie 3 nowych specjalności na studiach licencjackich kierunku logistyka oraz transport, realizację programu rozwoju kompetencji oraz programu stażowego, programu szkolenia kadry administracyjnej, zakup narzędzi informatycznych wspomagających proces zarządzania uczelnią.

 

Opracowane i wdrożone zostaną nowe specjalności:

 

  • Logistyka humanitarna
  • Bezpieczeństwo w transporcie
  • Logistyka w awiacji

 

Ponadto zrealizowane zostaną dodatkowe zadania:

 

  • Program rozwoju kompetencji – podniesienie poziomu kompetencji zawodowych, językowych i informatycznych studentów poprzez szkolenia certyfikowane, zajęcia projektowe, warsztaty
  • Program staży zawodowych – staże krajowe dla 120 studentów oraz zagraniczne dla 30 studentów.
  • Wzmocnienie sytemu zarządzania uczelnią

 

Projekt realizowany w latach 2019-2023 dla 150 studentów/studentek oraz 26 przedstawicieli kadry administracyjnej i zarządzającej MWSLiT we Wrocławiu.

 

Wartość projektu wynosi 7 732 401,60 zł. Dofinansowanie projektu z UE stanowi 97%.

 

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19B,   51-168 Wrocław
 tel: (71) 324-68-42   email: uczelnia@msl.com.plRODO  

facebook     youtube     skype     skype