belka fe wer + rp + ue efs

INFORMACJE O PROJEKCIE

Projekt pn. „Przygotowanie rozwiązań w zakresie angażowania pracodawców w organizację praktycznej nauki zawodu w branży nr 30 transportu kolejowego” ma na celu przygotowanie rozwiązań w zakresie angażowania pracodawców w organizację praktycznej nauki zawodu dla 3 zawodów branży transportu kolejowego, tj. : technika transportu kolejowego, technika budownictwa kolejowego, technika- elektroenergetyka transportu szynowego.

 

Projekt  przewiduje: opracowanie modelowych programów praktycznej nauki zawodu na poziomie kwalifikacji technika i zasad zapewniania jakości staży i praktyk dla uczniów realizujących kształcenie praktyczne u pracodawców, w zakresie dotyczącym stażu uczniowskiego, wraz z proponowanymi narzędziami ich weryfikacji, umożliwiających monitorowanie jakości kształcenia praktycznego przez wszystkie zaangażowane strony. Wypracowane modele zostaną poddane pilotażom. Na ich podstawie, po ich ewaluacji, zostaną wprowadzone korekty i uzupełnienia. Ostateczne wersje modeli zostaną opublikowane, a także przesłane do wszystkich placówek kształcących w branży transportu kolejowego.

 

Ponadto zostanie zorganizowane seminarium informacyjne, na którym w/w modele wraz z wnioskami z pilotażu zostaną zaprezentowane. Szerokie upowszechnienie opracowanych rozwiązań ma na celu wdrożenie ich w jak największej liczbie szkół. Pozwoli to na podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Polsce, a przede wszystkim na kształcenie odpowiadające na zapotrzebowanie i wymagania pracodawców. Dzięki temu absolwenci w poprzez nabyte kompetencje, będą mogli łatwiej odnaleźć się na rynku pracy.

 

 

Termin realizacji projektu od: 2021-01-11 do: 2022-07-10

 

Wartość projektu wynosi  695 037,50 zł a jego dofinansowanie stanowi 100%.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19B          51-168 Wrocław
 tel: (71) 324-68-42           faks: (71) 325-15-61
uczelnia@msl.com.pl

facebook     youtube     skype