belka fe wer + rp + ue efs

INFORMACJE O PROJEKCIE

Projekt pn. „Przygotowanie rozwiązań w zakresie angażowania pracodawców w organizację praktycznej nauki zawodu w branży nr 30 transportu kolejowego” ma na celu przygotowanie rozwiązań w zakresie angażowania pracodawców w organizację praktycznej nauki zawodu dla 3 zawodów branży transportu kolejowego, tj. : technika transportu kolejowego, technika budownictwa kolejowego, technika- elektroenergetyka transportu szynowego.

 

Projekt  przewiduje: opracowanie modelowych programów praktycznej nauki zawodu na poziomie kwalifikacji technika i zasad zapewniania jakości staży i praktyk dla uczniów realizujących kształcenie praktyczne u pracodawców, w zakresie dotyczącym stażu uczniowskiego, wraz z proponowanymi narzędziami ich weryfikacji, umożliwiających monitorowanie jakości kształcenia praktycznego przez wszystkie zaangażowane strony. Wypracowane modele zostaną poddane pilotażom. Na ich podstawie, po ich ewaluacji, zostaną wprowadzone korekty i uzupełnienia. Ostateczne wersje modeli zostaną opublikowane, a także przesłane do wszystkich placówek kształcących w branży transportu kolejowego.

 

Ponadto zostanie zorganizowane seminarium informacyjne, na którym w/w modele wraz z wnioskami z pilotażu zostaną zaprezentowane. Szerokie upowszechnienie opracowanych rozwiązań ma na celu wdrożenie ich w jak największej liczbie szkół. Pozwoli to na podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Polsce, a przede wszystkim na kształcenie odpowiadające na zapotrzebowanie i wymagania pracodawców. Dzięki temu absolwenci w poprzez nabyte kompetencje, będą mogli łatwiej odnaleźć się na rynku pracy.

 

 

Termin realizacji projektu od: 2021-01-11 do: 2023-02-28

 

Wartość projektu wynosi  695 037,50 zł a jego dofinansowanie stanowi 100%.

 

Poniżej znajdują się materiały do pobrania, stworzone w ramach projektu tj. Modelowy program praktycznej nauki zawodu oraz Ramy jakości staży i praktyk (technik budownictwa kolejowego, technik elektroenergetyk transportu szynowego, technik transportu kolejowego).

 

Technik budownictwa kolejowego - program PNZ

 

Technik budownictwa kolejowego - ramy jakości staży i praktyk

 

Technik elektroenergetyk transportu szynowego - program PNZ

 

Technik elektroenergetyk transportu szynowego - ramy jakości staży i praktyk

 

Technik transportu kolejowego - program PNZ

 

Technik transportu kolejowego - ramy jakości staży i praktyk

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19B,   51-168 Wrocław
 tel: (71) 324-68-42   email: uczelnia@msl.com.plRODO  

facebook     youtube     skype     skype