belka nawa

INFORMACJE O PROJEKCIE

 

Projekt „Master in Logistics” będzie realizowany we współpracy międzynarodowej z 8 uczelniami wyższymi z:

 

  • Maroko (Polytechnic School of Agadir),
  • Ukrainy (National Aviation University),
  • Czech (University of Economics and Management),
  • Słowacji (University of Žilina oraz Slovak University of Agriculture in Nitra, Faculty of Economics and Management),
  • Niemiec (Leipzig University, Information System Institute (Information Management)),
  • Białorusi (University of Economics and Management),
  • Serbii (University of Niš).

 

Dzięki współpracy powstaną nowe narzędzia do kształcenia zdalnego na poziomie magisterskim w obszarze logistyki. Dodatkowo opracowane zostaną programy 22 kursów z programu magisterskiego Logistyka międzynarodowa (Master in International Logistics) w języku angielskim w wersji e-learningowej oraz cztery modele i przypadki studyjne (case studies) w obszarze logistyki międzynarodowej, które będą wykorzystane w indywidualnych pracach seminaryjnych. Działania te odpowiadają na zapotrzebowanie rynku na program studiów magisterskich dla pracowników branży TSL, w szczególności kadry kierowniczej, chcących uzupełnić lub podwyższyć kwalifikacje w formie umożliwiającej elastyczne połączenie uczestnictwa w pełnym cyklu studiów oraz obowiązków życiowych (zawodowych, rodzinnych i innych).

 

Projekt realizowany będzie od stycznia 2020 roku czerwca 2022 roku.
Wartość projektu wynosi 1 709 670,00 zł. Dofinansowanie wynosi 100%.

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19B,   51-168 Wrocław
 tel: (71) 324-68-42   email: uczelnia@msl.com.plRODO  

facebook     youtube     skype     skype