INFORMACJE O PROJEKCIE

Projekt uzyskał dofinansowanie w konkursie na Zintegrowane programy rozwoju uczelni.

 

Celem projektu pn. ”Wykwalifikowane kadry dla branży automotive na Dolnym Śląsku” (nr POWR.03.05.00-00-ZR45/18) jest wzmocnienie potencjału dydaktycznego Uczelni poprzez wdrożenie 2 nowych specjalności na studiach licencjackich kierunku logistyka oraz transport, realizację programu rozwoju kompetencji oraz programu stażowego, programu szkolenia kadry administracyjnej, zakup narzędzi informatycznych wspomagających proces zarządzania uczelnią.

 

Opracowane i wdrożone zostaną nowe specjalności:

 

  • Zarządzanie łańcuchem dostaw w przemyśle Automotive
  • Logistyka odpadów w przemyśle automotive

 

Ponadto zrealizowane zostaną dodatkowe zadania:

 

  • Program rozwoju kompetencji – podniesienie poziomu kompetencji zawodowych, językowych i informatycznych studentów poprzez szkolenia certyfikowane, zajęcia projektowe, warsztaty
  • Program staży zawodowych – staże krajowe dla 80 studentów oraz zagraniczne dla 30 studentów.
  • Wzmocnienie sytemu zarządzania uczelnią

 

Projekt realizowany w latach 2019-2023 dla 120 studentów/studentek oraz 41 przedstawicieli kadry administracyjnej i zarządzającej MWSLiT we Wrocławiu.

 

Wartość projektu wynosi 6 378 827,40 zł. Dofinansowanie projektu z UE stanowi 97%.

 

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19B,   51-168 Wrocław
 tel: (71) 324-68-42   email: uczelnia@msl.com.plRODO  

facebook     youtube     skype     skype