belka fe wer + rp + ncbir + ue efs

INFORMACJE O PROJEKCIE

 

Projekt Wiedza bardziej dostępna – rozwój kompetencji z MWSLiT we Wrocławiu ma na celu popularyzację nauki i badań naukowych oraz rozwijanie kompetencji cyfrowych wśród dzieci i młodzieży w wieku 13-19 lat kształcącej się w szkołach na poziomie podstawowym oraz średnim z obszaru całej Polski. Planuje się realizację cyklu zajęć z dziedziny transportu/logistyki oraz budownictwa, co pomoże rozbudzić wśród uczestniczącej w niej młodzieży ciekawość poznawczą w tym obszarze, zainspirować do twórczego myślenia i rozwijania zainteresowań i pasji oraz zapoznać ze środowiskiem akademickim i Uczelnią.

 

Dodatkowo projekt zakłada realizacje kursów umiejętności komputerowych dla osób powyżej 45 roku życia na poziomie podstawowym i średniozaawansowanym obejmujące zagadnienia m.in. baz danych, arkuszy kalkulacyjnych, tworzenia prezentacji oraz bezpieczeństwa w sieci.

 

Uczestnicy projektu będą mogli skorzystać z wykładów, prezentacji, zajęć pokazowych i warsztatów praktycznych, które pozwolą na podniesienie ich wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

 

Projekt będzie realizowany od stycznia 2020 do czerwca 2022
Wartość projektu wynosi 616 760,00 zł. Dofinansowanie projektu z UE stanowi 97%.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19B,   51-168 Wrocław
 tel: (71) 324-68-42   email: uczelnia@msl.com.plRODO  

facebook     youtube     skype     skype