belka fe wer + rp + ue efs

INFORMACJE O PROJEKCIE

Projekt pn.: „Opracowanie rozwiązań w zakresie współpracy uczelni ze szkołami zawodowymi w branży spedycyjno-logistycznej dla zawodów: magazynier-logistyk oraz technik spedytor” ma na celu wypracowanie trwałego i uniwersalnego modelu współpracy pomiędzy szkołami ponadpodstawowymi kształcącymi w zawodzie technik spedytor i magazynier-logistyk a uczelniami wyższymi i pracodawcami.

 

W projekcie przewidziano:

 

a) opracowanie przykładowego programu nauczania dla danego zawodu uwzględniającego współpracę szkół zawodowych z wyższymi w jego realizacji,

 

 

b) opracowanie przykładowej organizacji zajęć dla uczniów przez wykładowców z wykorzystaniem bazy dydaktycznej szkoły zawodowej lub wyższej,

 

 

c) propozycję działań mających na celu zapoznawanie uczniów i nauczycieli kształcenia zawodowego z nowymi technikami/technologiami stosowanymi w danej branży/zawodzie,

 

 

d) opracowanie przykładowych form doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego.

 

Wypracowane modele zostaną poddane pilotażom, na podstawie których, po ich ewaluacji, zostaną wprowadzone ewentualne korekty i uzupełnienia. Ostateczne wersje modeli zrecenzują eksperci uczelni, a następnie zostaną upublicznione. Modele zostaną też zaprezentowane podczas seminarium szkołom, aby mogły wprowadzić, w całości lub w części, wypracowane rozwiązania w swoich placówkach. Pozwoli to na trwałą, systemową współpracę szkół zawodowych z wyższymi oraz lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości.

 

Partnerzy projektu:

 

Polska Unia Transportu

 

Starostwo Powiatowe w Oleśnicy jako organ prowadzący dla Zespołu Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oleśnicy

 

Powiat Kłodzki jako organ prowadzący dla Zespołu Szkół Technicznych w Kłodzku

 

 

Projekt będzie realizowany w okresie od: 2020-11-02 do: 2023-05-31

 

Wartość projektu wynosi 823 334,25 zł a jego dofinansowanie stanowi 100%.

 

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

Modelowy program współpracy - Magazynier Logistyk

 

Modelowy program współpracy - Spedytor

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19B,   51-168 Wrocław
 tel: (71) 324-68-42   email: uczelnia@msl.com.plRODO  

facebook     youtube     skype     skype