belka fe wer + rp + ue efs

INFORMACJE O PROJEKCIE

Projekt pn. „Przygotowanie rozwiązań w zakresie angażowania pracodawców w organizację praktycznej nauki zawodu w branży nr 26 spedycyjno-logistycznej” ma na celu wypracowanie trwałego i uniwersalnego modelu współpracy pomiędzy szkołami z branży spedycyjno-logistycznej i pracodawcami w zakresie organizacji praktycznej nauki zawodu, w tym staży uczniowskich.

 

Rozwiązania przewidziane w projekcie będą obejmowały: opracowanie modelowych programów praktycznej nauki zawodu na poziomie kwalifikacji technika i zasad zapewniania jakości staży i praktyk dla uczniów realizujących kształcenie praktyczne u pracodawców, w zakresie dotyczącym stażu uczniowskiego, wraz z proponowanymi narzędziami ich weryfikacji, umożliwiających monitorowanie jakości kształcenia praktycznego przez wszystkie zaangażowane strony.

 

Po uwzględnieniu uwag ekspertów oceniających oraz wniosków z pilotaży, modele zostaną opublikowane w wersji elektronicznej tak, aby dostęp do nich miały wszystkie placówki kształcące w branży spedycyjno-logistycznej, z których będą mogły dowolnie korzystać. Zostanie zorganizowane seminarium dla szkół i pracodawców, którym będą przedstawione rezultaty pilotażu oraz modele współpracy w zakresie organizacji praktycznej nauki zawodu.

 

Zaproponowane modelowe rozwiązania wspierające kształcenie uczniów w rzeczywistych warunkach pracy zachęcą pracodawców do współpracy ze szkołami a zarazem ułatwią im stworzenia odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji kształcenia praktycznego w środowisku pracy. Uczniowie w łatwiejszy sposób będą mogli odnaleźć się na rynku pracy, gdyż w systemie kształcenia zostaną wzmocnione elementy praktycznej nauki w ścisłej współpracy z pracodawcami.

 

 

Termin realizacji projektu od: 2021-01-11 do: 2023-02-28

 

Wartość projektu wynosi:  744 125,00 zł a jego dofinansowanie stanowi 100%.

 

Poniżej znajdują się materiały do pobrania, stworzone w ramach projektu tj. Modelowy program praktycznej nauki zawodu oraz Ramy jakości staży i praktyk (technik spedytor, technik logistyk, technik eksploatacji portów i terminali).

 

Technik eksploatacji portów i terminali - program PNZ

 

Technik eksploatacji portów i terminali - ramy jakości staży i praktyk

 

Technik logistyk - program PNZ

 

Technik logistyk - ramy jakości staży i praktyk

 

Technik spedytor - program PNZ

 

Technik spedytor - ramy jakości staży i praktyk

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19B,   51-168 Wrocław
 tel: (71) 324-68-42   email: uczelnia@msl.com.plRODO  

facebook     youtube     skype     skype