belka fe wer + rp + ncbir + ue efs

INFORMACJE O PROJEKCIE

 

Celem projektu Studia bez barier szansą na sukces zawodowy jest likwidacja barier utrudniających lub uniemożliwiających osobom z niepełnosprawnościami studiowanie na wybranym kierunku studiów w Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu.

 

W ramach projektu przewiduje się:

 

  • zamontowanie windy umożliwiającej swobodne poruszanie się po wszystkich kondygnacjach budynku
  • dostosowanie systemów informatycznych zgodnie ze standardami WCAG2.0 – m.in. strony internetowej, wirtualnego dziekanatu, systemu dydaktycznego
  • szkolenia dla kadry dydaktycznej i administracyjnej – pozwalające na jak najlepsze zrozumienie potrzeb osób z niepełnosprawnościami
  • dostosowanie procedur do osób z niepełnosprawnościami związanych z rekrutacją i procesem kształcenia (np. zapewnienie pomocy w wypełnianiu dokumentacji, opracowanie odpowiednich materiałów i narzędzi edukacyjnych i egzaminacyjnych, możliwość konsultacji on-line)
  • wizyty studyjne - wymianę dobrych praktyk i informacji na temat dostępności uczelni dla osób niepełnosprawnych i poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych zatrudnianych i studiujących na uczelniach

 

Projekt będzie realizowany przy współpracy partnerów społecznych: Rzecznika Prezydenta Wrocławia ds. Osób z Niepełnosprawnością, Biura Współpracy z Uczelniami Wyższymi oraz Fundacją Polska bez Barier.

 

Projekt będzie realizowany od stycznia 2020 do czerwca 2022
Wartość projektu wynosi 999 255,00 zł. Dofinansowanie projektu z UE stanowi 97%.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19B,   51-168 Wrocław
 tel: (71) 324-68-42   email: uczelnia@msl.com.plRODO  

facebook     youtube     skype     skype