belka fe wer + rp + ncbir + ue efs

 

Rekrutacja na szkolenia pracowników uczelni prowadzona będzie w oparciu o Regulamin na podstawie formularza zgłoszeniowego. Formularz zgłoszeniowy umożliwi wskazanie specjalnych potrzeb wynikających z niepełnosprawności, aby móc zastosować mechanizm racjonalnych usprawnień.

 

Regulamin Rekrutacyjny

 

Deklaracja uczestnictwa i oświadczenie  RODO dla Pracowników

 

Formularz zgłaszania potrzeb

 

Formularz zgłoszeniowy

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19B,   51-168 Wrocław
 tel: (71) 324-68-42   email: uczelnia@msl.com.plRODO  

facebook     youtube     skype     skype