znaki strona www MEiN

INFORMACJE O PROJEKCIE

Zadanie: „Wsparcie uczelni niepublicznych w zakresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość” ogłoszone Komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 20 stycznia 2021 r. o ustanowieniu przedsięwzięcia: „Wsparcie uczelni niepublicznych w zakresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość”.

 

Wartość projektu wynosi:  109 999,50zł

 

Dofinansowanie: ze środków budżetu państwa - 100%.

 

Cel zadania: wsparcie procesu kształcenia na odległość w uczelniach niepublicznych.

 

Termin realizacji projektu do: 31-12-2021 r.

 

W ramach tego przedsięwzięcia zaplanowano następujące zadania do realizacji:

  1. Doposażenie sal dydaktycznych na potrzeby kształcenia zdalnego synchronicznego, które umożliwi nauczycielom akademickim prowadzenie tych zajęć z wykorzystaniem przestrzeni i sprzętu do bezpiecznej, szybkiej i bezawaryjnej transmisji danych.
  1. Doposażenie laboratorium wirtualnego na potrzeby prowadzenia zdalnych zajęć laboratoryjnych. Wdrożony zostanie pilotażowy program obejmujący organizację zajęć w wirtualnej rzeczywistości. Planowane rozwiązanie będzie ułatwiało realizację spotkań w tzw. „wirtualnych pokojach”. Tak zorganizowane zajęcia będą umożliwiały interakcje pomiędzy uczestnikami, lepsze zrozumienie tematu, możliwość poruszania się w wirtualnej rzeczywistości oraz zwiększenie aktywności studentów podczas zajęć.
  2. Stworzenie programu do zdalnej grywalizacji i egzaminowania studentów w celu umożliwienia tworzenia testów o różnorodnych możliwościach odpowiedzi. Dedykowane oprogramowanie będzie mogło być wykorzystywane podczas sesji egzaminacyjnej jak również do prowadzenia zajęć zdalnych, aby w maksymalny sposób zaangażować i zaktywizować studentów.
  3. Zakup sprzętu na potrzeby kształcenia zdalnego asynchronicznego wykorzystującego nagrywane materiały e-learningowe. Przygotowanie materiałów e-learning na wysokim poziomie wymaga zakupu niezbędnego profesjonalnego sprzętu, który będzie wykorzystany w całym procesie tworzenia, zarówno od strony, jak i technicznej (proces nagrywania, obróbki, montażu, bezpieczne przechowywanie materiałów e-learningowych).

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19B,   51-168 Wrocław
 tel: (71) 324-68-42   email: uczelnia@msl.com.plRODO  

facebook     youtube     skype     skype