belka fe wer + rp + ncbir + ue efs

INFORMACJE O PROJEKCIE

 

Głównym celem projektu Projektowanie uniwersalne jako sposób na tworzenie warunków do edukacji włączającej jest podniesienie kompetencji i kształtowanie wiedzy o projektowaniu uniwersalnym dzięki opracowaniu i wdrożeniu zajęć obowiązkowych w programie studiów na kierunkach logistyka i transport w latach 2020-2023. Realizacja projektu pozwoli na usunięcie zdiagnozowanych barier, m.in.: braku świadomości o potrzebach osób z niepełnosprawnościami, braku zajęć uwrażliwiających na potrzeby osób z niepełnosprawnościami czy braku narzędzi do efektywnej nauki z zakresu projektowania uniwersalnego. Uczestnicy projektu nie tylko wezmą udział w wykładach, ale także w praktycznych warsztatach doświadczając niepełnosprawności używając m.in.: wózków inwalidzkich, kul, lasek dla osób niewidomych i niedowidzących, opasek na oczy, stoperów do uszu symulujących niedosłyszenie, kombinezonu symulującego podeszły wiek i pokonując w nim przestrzenie w budynku i najbliższym otoczeniu. Projekt skierowany jest do 800 studentów i 6 pracowników dydaktycznych Uczelni.

 

Projekt realizowany będzie od czerwca 2020 roku września 2023 roku.
Wartość projektu wynosi 974 225,00 zł. Dofinansowanie projektu z UE stanowi 97%.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19B,   51-168 Wrocław
 tel: (71) 324-68-42   email: uczelnia@msl.com.plRODO  

facebook     youtube     skype     skype