belka fe wer + rp + ncbir + ue efs

 

Projekt kierowany jest do studentek i studentów na kierunkach logistyka oraz transport w trakcie:

 

  • trzeciego semestru studiów I stopnia licencjackich i inżynierskich stacjonarnych i niestacjonarnych (580 osób)
  • piątego semestru studiów I stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych (kontynuacja)
  • pierwszego semestru studiów uzupełniających II stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych (220 osób)
  • drugiego semestru studiów II stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych (kontynuacja)

 

Projekt obejmuje także przeszkolenie 6 pracowników dydaktycznych Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu.

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19B,   51-168 Wrocław
 tel: (71) 324-68-42   email: uczelnia@msl.com.plRODO  

facebook     youtube     skype     skype