Projekt skierowany jest do studentów/ek MWSLiT kierunku Logistyka - studia licencjackie, rozpoczynających studia od roku akademickiego 2019/2020. Rekrutacja będzie polegała na wyborze specjalności po 3 semestrze studiów oraz zgłoszeniu się do dodatkowych form wsparcia (program rozwoju kompetencji oraz staże zawodowe). Ponadto w projekcie wezmą udział pracownicy Uczelni.

 

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19B,   51-168 Wrocław
 tel: (71) 324-68-42   email: uczelnia@msl.com.plRODO  

facebook     youtube     skype     skype